Τσαρσιταλίδου, Σοφία 
Μεταφράσεις
(2019) Holcombe, Randall G., Δημόσια επιλογή, Πεδίο