Καΐσης, Αθανάσιος Γ. 

Ο αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Γ. ΚαΪσης σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως υπότροφος του DAAD, στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, επί σειρά ετών επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιδιωτικού Διεθνούς και Αλλοδαπού Οικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, διδάσκει από το 1978 στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Δίδαξε νομική ορολογία σε κοινοτικά σεμινάρια στο Λουξεμβούργο και τις Βρυξέλλες, στο πρώην Κέντρο Μεταφράσεως και Διερμηνείας στην Κέρκυρα καθώς και στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος "Έρασμος", στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αννοβέρου.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2003) Εκφάνσεις της δημόσιας τάξης στην αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτιτικών αποφάσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2002) Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2001) Carl Schmitt και Ernst Jünger, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1995) Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1995) Διεθνής εμπορική διαιτησία και σύμβαση των Βρυξελλών, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1989) Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1986) Παράνομα αποδεικτικά μέσα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
(2003) Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2003) Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2001) Προστασία προσωπικών δεδομένων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2000) Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1985) Η πολιτική δίκη σε κίνηση, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 
Λοιποί τίτλοι
(2006) Ο νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια]
(1999) Les avantages de l' arbitrage en Greece et dans les pays Balkans, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. [επιμέλεια]