Μιχαλέλη, Αναστασία 
Μεταφράσεις
(2020) Deledda, Grazia, 1871-1936, Η μητέρα, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2019) Deledda, Grazia, 1871-1936, Η μητέρα, Εκδόσεις Καστανιώτη