Αλκμάν 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) "Πιο μουσική απ’ τη μουσική", Νεφέλη
(1997) Σημωνίδης, Αλκμάν, Μίμνερμος, Επικαιρότητα
(1995) Αλκμάν, Στησίχορος, Αλκαίος, Σαπφώ, Επικαιρότητα