Μυλωνάς, Νίκος
Κριτικογραφία
Από τον μύθο της ψυχικής ασθένειας στον μύθο της χημικής ίασης [Joanna Moncrieff, Ο μύθος της χημικής ίασης], "Εφημερίδα των Συντακτών", 28.2.2020