Διαμαντίδης, Φίλιππος Μ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2020) Απολογισμοί..., Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη