Γιόκαρης, Άγγελος Σ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2012) Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη
(2008) Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2008) Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, β΄ έκδοση, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2006) Οι διεθνείς ποινικές δικαιοδοσίες των κρατών, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2005) La répression pénale en droit international public, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2001) Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1996) Διεθνές δίκαιο εναέριου χώρου - διαστήματος, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1991) Οι δικαιοδοσίες του παράκτιου κράτους στον εναέριο χώρο, εθνικό και διεθνή, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Διεθνές δίκαιο εναέριου χώρου, Νομική Βιβλιοθήκη
(2012) Δημόσιο διεθνές δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη
(2012) Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων, Νομική Βιβλιοθήκη
(2004) Η διεθνής ευθύνη των κρατών, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1995) Κώδικας αεροπορικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.