Κλεάνθης, Φάνης Ν. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1996) Η ελληνική Σμύρνη, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Συν τοις άλλοις, Ύψιλον