Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Η επανάσταση του ελληνικού έθνους, Σταμούλης Αντ.
(2019) Η Επανάσταση του ελληνικού έθνους, Σταμούλης Αντ.
(2019) Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821, Σταμούλης Αντ.
(2018) Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Σταμούλης Αντ.
(2018) Οι οικισμοί, η γη και ο ελληνικός λαός κατά την επανάσταση του 1821, Σταμούλης Αντ.
(2016) 'Ελληνες πρόσφυγες στην επαναστατημένη Ελλάδα και κατά την περίοδο Καποδίστρια - Όθωνα (1821-1850), Σταμούλης Αντ.
(2016) Η επανάσταση του ελληνικού έθνους, Σταμούλης Αντ.
(2016) Η επανάσταση του ελληνικού έθνους, Σταμούλης Αντ.
(2016) Τούρκοι και έλληνες αιχμάλωτοι κατά την ελληνική επανάσταση (1821-1829), Σταμούλης Αντ.
(2011) Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Σταμούλης Αντ.
(2009) Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και το πρώτο ελληνικό κράτος (1828-1831), Σταμούλης Αντ.
(2008) Νέος ελληνισμός: Οι ρίζες, η καταγωγή των Ελλήνων και η διαμόρφωση του έθνους, Σταμούλης Αντ.
(2007) Αναμνήσεις από την παλιά Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης Παιδεία
(2007) Ιστορία της ελληνικής επανάστασης του 1821, Σταμούλης Αντ.
(2005) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.
(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.
(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.
(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.
(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.
(2003) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ.
(2002) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(2002) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(2001) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(2001) Πρόσφυγες και προσφυγικό ζήτημα κατά την Επανάσταση του 1821, Ηρόδοτος
(2000) Αιχμάλωτοι Ελλήνων κατά την επανάσταση του 1821, Ηρόδοτος
(2000) Η αναγέννηση του ελληνικού γένους: Πορεία προς την ελευθερία (1669 - 1812), Σταμούλης Αντ.
(2000) Η ελληνική κοινωνία και οικονομία μετά την άλωση (1453-1669), Σταμούλης Αντ.
(2000) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ. [κείμενα, επιμέλεια]
(2000) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ. [κείμενα, επιμέλεια]
(2000) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ. [κείμενα, επιμέλεια]
(2000) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Σταμούλης Αντ. [κείμενα, επιμέλεια]
(2000) Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, Βάνιας
(2000) Πρώιμοι απελευθερωτικοί αγώνες των Ελλήνων κατά την Οθωμανοκρατία (1453 - 1669), Σταμούλης Αντ.
(1997) Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.χ.- 1983, Κυριακίδη Αφοί
(1993) Αναμνήσεις από την παλιά Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης Παιδεία
(1993) Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της ελληνικής επαναστάσεως, Βάνιας
(1993) Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της ελληνικής επαναστάσεως, Βάνιας
(1992) Ιστορία της Μακεδονίας, Βάνιας
(1992) Σύγχρονα βαλκανικά εθνολογικά προβλήματα, Βάνιας
(1991) Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821, Βάνιας
(1990) Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της ελληνικής επαναστάσεως, Βάνιας
(1990) Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της ελληνικής επαναστάσεως, Βάνιας
(1988) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(1986) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(1983) Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Σταμούλης Αντ.
(1982) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(1980) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
(1968) Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ηρόδοτος
Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια, Μαλλιάρης Παιδεία
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Ιστορία της Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών [επιμέλεια, κείμενα]
(2000) Η ελληνική παράδοση, Ευθύνη
(1993) Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Βάνιας
(1993) Το Εικοσιένα, Ευθύνη