Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2015) Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η μέριμνα των νεκρών, Σταμούλης Αντ.
(2012) Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Κυριακίδη Αφοί
(2011) Δημοσιεύματα, Κυριακίδη Αφοί
(2010) Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι, Κυριακίδη Αφοί
(2009) Οικουμενικόν Πατριαρχείον: Η Ιερά Μητρόπολις Χαλκηδόνος, Κυριακίδη Αφοί
(2007) Ο Σύνδεσμος βοηθείας απόρων ασθενών και γηροκομουμένων των νοσοκομείων Βαλουκλή, Κυριακίδη Αφοί
(2007) Οικουμενικόν Πατριαρχείον: Η Ιερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων, Κυριακίδη Αφοί
(2007) Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης: Γέρων Μητροπολίτης Εφέσου 1921-2006, Κυριακίδη Αφοί
(2006) Απόστολος Χριστοδούλου ο Ίμβριος, Κυριακίδη Αφοί
(2006) Οικουμενικόν Πατριαρχείον και μοναχισμός, Κυριακίδη Αφοί
(2005) Αι εις την Πόλιν χριστιανικαί εκκλησίαι, ομολογίαι, κοινότητες και παροικίαι, Κυριακίδη Αφοί
(2005) Οι οικουμενικοί πατριάρχαι, Κυριακίδη Αφοί
(2005) Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ), Κυριακίδη Αφοί
(2004) Ιστορία του Οικομενικού Πατριαρχείου, Κυριακίδη Αφοί
(2003) Οικουμενικόν Πατριαρχείον: Η Ιερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων, Κυριακίδη Αφοί
(2001) Η ιερά θεολογική σχολή της Χάλκης, Κυριακίδη Αφοί
(2001) Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος (Παπαδόπουλος) 1972-1991, Κυριακίδη Αφοί
(1999) Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κυριακίδη Αφοί
(1996) Επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κυριακίδη Αφοί
(1995) Αι μητροπόλεις Χαλκηδόνος, Δέρκων και Πριγκηποννήσων, Κυριακίδη Αφοί
(1991) Αι μητροπόλεις Χαλκηδόνος, Δέρκων και Πριγκηποννήσων, Κυριακίδη Αφοί
(1988) Η ιερά θεολογική σχολή της Χάλκης, Κυριακίδη Αφοί
(1987) Η Ζ οικουμενική σύνοδος, Νίκαια β, 787, Κυριακίδη Αφοί
(1986) Ο συνοδικός θεσμός εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Κυριακίδη Αφοί
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2006) Ο κόσμος της ορθοδοξίας στο παρελθόν και το παρόν, Πουρναράς Π. Σ. [εισήγηση]