Μπαχάουερ, Ερρίκος 
Μεταφράσεις
(1984) Beutelstahl, Dieter, Αυτό είναι το βόλεϊ, Αλκυών
(1984) Wöllzenmüller, Franz, Αυτό είναι το τζόκινγκ, Αλκυών