Καρτάκης, Ελευθέριος 
Μεταφράσεις
(2003) Freud, Sigmund, 1856-1939, Αλληλογραφία, Printa
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Kant, Immanuel, 1724-1804, Ανθρωπολογία από πραγματολογική άποψη, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2016) Eckermann, Johann-Peter, Η σοφία του Γκαίτε, Ροές [ανθολόγηση]
(2014) Kant, Immanuel, 1724-1804, Η έννοια του αρνητικού μεγέθους στη φιλοσοφία, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2013) Locke, John, 1632-1704, Δοκίμιο για την ανεκτικότητα. Επιστολή για την ανεξιθρησκεία, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2013) Γεννηματάς, Παναγιώτης Ν., Ελλάς: Δύση ή Ανατολή;, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2013) Hobbes, Thomas, 1588-1679, Περί της φύσης του ανθρώπου, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2013) Unamuno, Miguel de, 1864-1936, Το τραγικό αίσθημα της ζωής, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2013) Γεράσης, Γιάννης, Το χρονικό της εθνικής τραγωδίας, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2011) Ortega y Gasset, José, Αισθητικό τρίπτυχο, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2011) Borges, Jorge Luis, 1899-1986, Τι είναι ο βουδισμός, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2010) Rilke, Rainer Maria, 1875-1926, Μικρά δοκίμια για την τέχνη, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2009) De Quincey, Thomas, 1785-1859, Επιστολές σε έναν νέο του οποίου η εκπαίδευση έχει παραμεληθεί, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2009) Γεράσης, Γιάννης, Η Ελλάδα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2009) Boas, Franz, Η σκέψη του πρωτόγονου ανθρώπου και η πρόοδος του πολιτισμού, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2009) Κουράκης, Νέστωρ Ε., Κλασικά ιδεώδη για μια σύγχρονη παιδεία, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2008) Ortega y Gasset, José, Η επιλογή στον έρωτα, Ροές [επιμέλεια]
(2008) Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832, Θεωρία των χρωμάτων, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2008) Maeterlinck, Maurice, 1862-1949, Ο θησαυρός των ταπεινών, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2006) Pessoa, Fernando, 1888-1935, Η αγωγή του στωικού, Ροές [επιμέλεια]
(2006) Rodin, Auguste, Η τέχνη, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2006) Pessoa, Fernando, 1888-1935, Λογοτεχνικά δοκίμια, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2006) Pessoa, Fernando, 1888-1935, Ταξίδι στην άβυσσο. Η ώρα του διαβόλου, Ροές [επιμέλεια]
(2006) Συλλογικό έργο, Το Κυπριακό με το βλέμμα των ξένων, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2005) Baudelaire, Charles, 1821-1867, Αισθητικά δοκίμια, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2005) James, William, Η ανθρώπινη ενέργεια, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2005) Stevenson, Robert Louis, 1850-1894, Περί της ηθικής του συγγραφικού επαγγέλματος, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2005) Chestov, Léon, Στους αντίποδες του ορθολογισμού, Printa [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(2005) Schatz, Klaus, Το πρωτείο του Πάπα, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2004) Χουλιάρας, Αστέρης, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2004) Συλλογικό έργο, Έμπνευση και δημιουργία, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2004) Pound, Ezra Loomis, 1885-1972, Η αλφαβήτα της ανάγνωσης, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2004) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Ημερολόγιο σοφίας, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2004) Marcos Subcomandante, Ιστορίες του γερο-Αντόνιο, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2004) Βαρβιτσιώτης, Ιωάννης Μ., Ο πολιτικός λόγος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ροές [επιμέλεια]
(2004) Walter, Bruno, Περί μουσικής, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2004) Leopardi, Giacomo, 1798-1837, Περί τεχνών και γραμμάτων, Printa [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(2004) Kaplan, Robert D., Πόλεμος και πολιτική, Ροές [επιμέλεια]
(2004) Burckhardt, Jacob, 1818-1897, Σκέψεις για την ιστορία, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2004) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Τι είναι τέχνη, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2003) Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Εριστική διαλεκτική ή η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2003) Zola, Émile, 1840-1902, Κείμενα για την τέχνη, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2003) Radiguet, Raymond, Ο διάβολος στο κορμί, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2003) London, Jack, 1876-1916, Οι άνθρωποι της αβύσσου, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2003) Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Τα πάθη του κόσμου, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2003) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Τι είναι η θρησκεία και ποια είναι η ουσία της. Θρησκεία και ηθική. Ο νόμος της αγάπης και ο νόμος της βίας, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2003) Freud, Sigmund, 1856-1939, Το μέλλον μιας αυταπάτης, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2003) Soto, Hernando de, Το μυστήριο του κεφαλαίου, Ροές [επιμέλεια]
(2003) Freud, Sigmund, 1856-1939, Τρεις πραγματείες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2002) Pessoa, Fernando, 1888-1935, Εγώ και οι "άλλοι", Printa [επιμέλεια]
(2002) James, William, Η βούληση πίστης, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2002) Colette, Sidonie Gabrielle, 1873-1954, Η θεατρίνα, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2002) Ο πολιτικός λόγος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ροές [επιμέλεια]
(2002) Steiner, Rudolf, Ο χριστιανισμός και τα μυστήρια της αρχαιότητας, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2002) Kaplan, Robert D., Φαντάσματα των Βαλκανίων, Ροές [επιμέλεια]
(2001) Kant, Immanuel, 1724-1804, Δοκίμιο για την εισαγωγή της έννοιας του αρνητικού μεγέθους στη φιλοσοφία, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2001) De Quincey, Thomas, 1785-1859, Η δολοφονία ως μια εκ των καλών τεχνών, Ροές [επιμέλεια σειράς]
(2001) Leopardi, Giacomo, 1798-1837, Η θεωρία της ηδονής, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2001) Furtwangler, Wilhelm, Μουσική και λόγος, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2001) Conrad, Joseph, 1857-1924, Ο άποικος της Μάλατα, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2001) Kant, Immanuel, 1724-1804, Παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2001) Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832, Περί τέχνης, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2001) James, William, Ψυχολογία και εκπαίδευση, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2000) Kant, Immanuel, 1724-1804, Κριτική της κριτικής ικανότητας, Printa [επιμέλεια σειράς]
(2000) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Μια εξομολόγηση, Printa [επιμέλεια σειράς]
(1998) Ortega y Gasset, José, Η επιλογή στον έρωτα, Ροές [επιμέλεια]
(1995) Συλλογικό έργο, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο τελευταίος μεγάλος, Ροές [επιμέλεια]
(1994) Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη!, Ροές [ανθολόγηση]
(1986) Οριοθετήσεις, Ροές [επιμέλεια]
Constantine Karamanlis, In thought and Action, Ροές [επιμέλεια]
Ο Καραμανλής της μεταπολίτευσης, Ροές [ανθολόγηση, επιμέλεια]