Χαραλάμπης, Δημήτρης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1996) Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισμός, Εξάντας
(1985) Στρατός και πολιτική εξουσία, Εξάντας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
(2016) Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
(2012) Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης, Σαββάλας
(2003) Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 
Μεταφράσεις
(2003) Καμπούρη - Βαμβούκου, Μαρία, Η παλαιολόγεια ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη, Εξάντας
 
Λοιποί τίτλοι
(2017) Shorten, Andrew, Σύγχρονη πολιτική θεωρία, Κριτική [επιμέλεια]

Κριτικογραφία
Ένα ενδιαφέρον αλλά αντιφατικό βιβλίο [Λουτσιάνο Κάνφορα, H δημοκρατία], "Η Αυγή", 17.5.2009