Κανάτσης, Τάσος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2015) Απόκρημνες μέρες, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2008) Ψυχανθή και μετέωρα, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2004) Τα μέσα δάκρυα, Πλανόδιον
(1997) Λεηλασίες, Εκδόσεις Καστανιώτη