Τρύπες 
Λοιποί τίτλοι
(2000) Τρύπες, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη [μουσική σύνθεση]
(1999) Τρύπες, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη [μουσική σύνθεση]