Χατζή, Ηρώ 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1999) Εσείς εμείς εσείς, Δωρικός