Χατζή, Κατερίνα 
Μεταφράσεις
(2004) Freymann, Jean - Richard, Τι είναι η κλινική;, Εκδόσεις Καστανιώτη
(1998) Kristeva, Julia, 1941-, Οι νέες αρρώστιες της ψυχής, Εκδόσεις Καστανιώτη
(1993) Müller, Herta, 1953-, Μετέωροι ταξιδιώτες, Ηρόδοτος
(1990) Sebald, Hans, Μα θέλω μόνο το καλό σου, Δωρικός
(1989) Handke, Peter, 1942-, Η απουσία, Δωρικός
(1988) Whelan, Elizabeth M., Βασικός οδηγός εγκυμοσύνης, Δωρικός
(1987) Zweig, Stefan, 1881-1942, Το βασιλικό παιχνίδι, Αποσπερίτης