Αρμύρος, Ξενοφών 
Μεταφράσεις
(2018) Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Οι ατέλειες της νόησης και η μεγαλοφυΐα, Κάκτος
(2016) Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Μεταφυσική της ζωής και του έρωτα, Κέδρος
(2009) Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Το ασήμαντο αιώνια επαινούν, Κάκτος
(2008) Humboldt, Wilhelm Von, Η κατάρρευση των ελληνικών πόλεων-κρατών, Κάκτος
(2008) Humboldt, Wilhelm Von, Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Κάκτος
(2008) Humboldt, Wilhelm Von, Σκέψεις για την αρχαιότητα, Ελλάδα και Ρώμη, Κάκτος
(2006) Deschner, Karlheinz, Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, Κάκτος
(2006) Deschner, Karlheinz, Η εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού, Κάκτος
(2006) Wilamowitz - Moellendorff, Ulrich von, Πλάτων, Κάκτος
(2006) Wilamowitz - Moellendorff, Ulrich von, Πλάτων, Κάκτος
(2006) Wilamowitz - Moellendorff, Ulrich von, Πλάτων, Κάκτος
(2005) Wilamowitz - Moellendorff, Ulrich von, Πλάτων, Κάκτος
(1999) Haushofer, Marlen, Ο τοίχος, Κέδρος