Κεφαλλωνίτης, Γιάννης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Οδηγός λύσεων για τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων Α΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2003) Κριτήρια αξιολόγησης στη χημεία Γ΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Χημεία Β΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(1997) Χημεία Α΄ λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1991) Συμβολισμός, ονοματολογία, ισομέρεια στην ανόργανη και οργανική χημεία, Εκδόσεις Πατάκη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Οδηγός λύσεων για τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων Α΄ γενικού λυκείου: Φυσική - χημεία, Εκδόσεις Πατάκη
(2012) Χημεία Β΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2011) Οδηγός λύσεων για τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων Β΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2011) Οδηγός λύσεων για τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων Γ΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2011) Χημεία Α΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2011) Χημεία Α΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Χημεία Β΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Χημεία Γ΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2009) Τα θέματα των πανελλήνιων απολυτήριων εξετάσεων Γ΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2007) Χημεία Β΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2007) Χημεία Γ΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2002) Χημεία Β΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2002) Χημεία Β΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2001) Σπαζοκεφαλιές, Εκδόσεις Πατάκη
(2001) Χημεία Α΄ τάξη ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2001) Χημεία Β΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1998) Χημεία Β΄ λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1998) Χημεία Β΄ λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
 
Λοιποί τίτλοι
(2001) Πρωτοπαπάς, Νεκτάριος, Χημεία Α΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη [επιμέλεια]
(2000) Πρωτοπαπάς, Νεκτάριος, Απαντήσεις - λύσεις χημείας Β΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη [επιμέλεια]