Παπανάνος, Γιάννης Ε. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1998) Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, Παπασωτηρίου
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Τσιβίδης, Γιάννης, Εισαγωγικά εργαστήρια κυκλωμάτων και ηλεκτρονικής, Παπασωτηρίου [επιμέλεια]
(2017) Sedra, Adel S., Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Παπασωτηρίου [επιμέλεια]
(2017) Sedra, Adel S., Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Παπασωτηρίου [επιμέλεια]
(2017) Sedra, Adel S., Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Παπασωτηρίου [επιμέλεια]
(2010) Sedra, Adel S., Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Παπασωτηρίου [επιμέλεια]
(2010) Sedra, Adel S., Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Παπασωτηρίου [επιμέλεια]
(1994) Sedra, Adel S., Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Παπασωτηρίου [επιμέλεια]
(1994) Sedra, Adel S., Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, Παπασωτηρίου [επιμέλεια]