Μιμίκου, Μαρία Α. 

Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2006) Τεχνολογία υδατικών πόρων, Παπασωτηρίου
(1994) Τεχνολογία υδατικών πόρων, Παπασωτηρίου
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Τεχνική υδρολογία, Παπασωτηρίου
(2012) Τεχνική υδρολογία, Παπασωτηρίου
(2006) Τεχνική υδρολογία, Παπασωτηρίου