Κατσιλιέρης, Γιώργος 
Μεταφράσεις
(2013) Gilmore, Robert, Η Αλίκη στη χώρα των κβάντων, Κάτοπτρο [επιμέλεια, μετάφραση]
(2009) Bais, Sander, Ειδική σχετικότητα, Κάτοπτρο [μετάφραση, επιμέλεια]
(2009) Bais, Sander, Οι εξισώσεις, Κάτοπτρο
(2008) Laughlin, Robert B., Ένα διαφορετικό σύμπαν, Κάτοπτρο
(2008) Hey, Tony, Το νέο κβαντικό σύμπαν, Κάτοπτρο
(2006) Redhead, Michael, Από τη φυσική στη μεταφυσική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
(2004) Kragh, Helge, Οι γενιές των κβάντων, Κάτοπτρο
(2003) Gilpin, Robert, H πρόκληση του παγκόσµιου καπιταλισµού, Ποιότητα
(2000) Feynman, Richard P., 1918-1988, Έξι όχι τόσο εύκολα κομμάτια, Κάτοπτρο [επιμέλεια, μετάφραση]
(2000) Beltrami, Edward, Η φύση του τυχαίου, Κάτοπτρο [μετάφραση, επιμέλεια]
(2000) Narlikar, Jayant V., Η φωτεινή πλευρά της βαρύτητας, Κάτοπτρο
(2000) Styer, Daniel F., Ο παράξενος κόσμος της κβαντικής μηχανικής, Κάτοπτρο
(2000) Hillis, Daniel, Οι υπολογιστές στο παρόν και το μέλλον, Κάτοπτρο
(1999) Tikhomirov, V. M., Ιστορίες για μέγιστα και ελάχιστα, Κάτοπτρο [επιμέλεια, μετάφραση]
(1999) Penrose, Roger, Το μεγάλο, το μικρό και η ανθρώπινη νόηση, Κάτοπτρο
(1997) Planck, Max, 1858-1947, Όψεις της φυσικής θεωρίας, Κάτοπτρο
(1997) Ridley, Brian K., Χώρος, χρόνος, πράγματα, Κάτοπτρο
 
Λοιποί τίτλοι
(2000) Φυσικής γυμνάσματα, Κάτοπτρο [επιμέλεια]