Ανατολίτης, Ανδρέας Δ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Μύθοι και θρύλοι από την ελληνική παράδοση, Μαλλιάρης Παιδεία
(2007) Χρωματίζω και μαθαίνω άγρια ζώα, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2007) Χρωματίζω και μαθαίνω ζώα του αγροκτήματος, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Αρχαϊκά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία
(2006) Βυζαντινά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία
(2006) Επτάνησα και επτανησιακά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Ήπειρος και ηπειρώτικα σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Θεσσαλία και θεσσαλικά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Θράκη και θρακιώτικα σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Κρήτη, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Κυκλαδικά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία
(2006) Κύπρος και κυπριακά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Λέσβος και λεσβιακά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Μακεδονικά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Μινωικά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Μυκηναϊκά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Πελοπόννησος και πελοποννησιακά σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Ρόδος και ροδίτικα σχέδια, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
(2006) Σκύρος, Μαλλιάρης Παιδεία [κείμενα, εικονογράφηση]
Από τα παραδοσιακά μας παιχνίδια, Ατλαντίς [κείμενα, εικονογράφηση]
Για να γνωρίσω τη λαϊκή παραδοσιακή μας τέχνη, Ατλαντίς [κείμενα, εικονογράφηση]
Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια, Ατλαντίς [κείμενα, εικονογράφηση]
Μαθαίνω το αλφάβητο χρωματίζοντας διάφορα ζώα, Ατλαντίς [κείμενα, εικονογράφηση]
Μαθαίνω τους αριθμούς χρωματίζοντας διάφορα ζώα, Ατλαντίς [κείμενα, εικονογράφηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2007) Η αλεπού και τα σταφύλια και άλλοι 14 μύθοι, Μαλλιάρης Παιδεία [εικονογράφηση]
(2007) Η κότα με τα χρυσά αυγά, Μαλλιάρης Παιδεία [εικονογράφηση]
(2007) Ο κόρακας και η αλεπού, Μαλλιάρης Παιδεία [εικονογράφηση]
(2007) Ο λαγός και η χελώνα, Μαλλιάρης Παιδεία [εικονογράφηση]
(2007) Ο τζίτζικας και το μυρμήγκι και άλλοι 14 μύθοι, Μαλλιάρης Παιδεία [εικονογράφηση]
(2007) Αίσωπος, Ο ψεύτης βοσκός, Μαλλιάρης Παιδεία [εικονογράφηση]
(1992) Σαφιλίου, Άννα, Το μυστικό του Σίμου, Κέδρος [εικονογράφηση]
Χατζηνικολάου, Ντίνα, Το βιβλίο της Μυρτώς, Ατλαντίς [εικονογράφηση]
Χατζηνικολάου, Ντίνα, Το μικρό μας θέατρο, Ατλαντίς [εικονογράφηση]