Σταμέλος, Γιώργος 

O Γιώργος Σταμέλος είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πεδίο ερευνών του είναι η εκπαιδευτική πολιτική, οι ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης με έμφαση στις πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Βιβλία και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Συντονίζει το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο HepNet (http://hepnet.upatras.gr).

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2009) Εκπαιδευτική πολιτική, Διόνικος
(2002) Προσπάθεια ιχνηλασίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος γ΄, Ψηφίδα
(1999) Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, Αρμός
(1999) Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Πολιτικές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, Διόνικος
(2012) Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια, κείμενα]
(2012) Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες, Μεταίχμιο
(2011) Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διόνικος
(2010) Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
(2007) Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες, Μεταίχμιο
(2004) Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, Μεταίχμιο
(2000) Ανιχνεύοντας την επίδοση στην ελληνική εκπαίδευση, Μεταίχμιο
 
Μεταφράσεις
(2002) Renaut, Alain, Οι επαναστάσεις του πανεπιστημίου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2000) Queiroz, Jean - Manuel de, Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(1994) Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Συλλογικό έργο, Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]
(2002) Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) [επιμέλεια]