Κατσίκης, Απόστολος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1999) Διδακτική της γεωγραφίας, Τυπωθήτω
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2006) Για τον Ιμάνουελ Καντ 200 χρόνια μετά, Νήσος [εισήγηση]
(2003) Νέες μορφές τρομοκρατίας, Εκδόσεις Παπαζήση