Ιωαννίδου, Αναστασία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1997) Λαογραφική και δημογραφική φυσιογνωμία των θρακικών οικισμών, Κυριακίδη Αφοί

Κριτικογραφία
Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας [Διονύσης Γ. Δρόσος, Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας], www.philosophica.gr, 27.12.2018