Ράπτης, Νίκος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) Ηγεσία και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, Κυριακίδη Αφοί
(2000) Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή, Τυπωθήτω
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί
(2006) Η πολιτική οικολογία στην Ελλάδα, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη [εισήγηση]
 
Μεταφράσεις
(2005) Achbar, Mark, Κατασκευάζοντας συναίνεση, Επίκεντρο
(2004) Chomsky, Noam, 1928-, Αμερικανική ισχύς και νέοι μανδαρίνοι, Scripta
(2004) Albert, Michael, Πάρεκον, Παρατηρητής [επιμέλεια, μετάφραση]
(1994) Chomsky, Noam, 1928-, Έτος 501: Η κατάκτηση συνεχίζεται, Μέδουσα
(1992) Τα προβλήματα διδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης, Ελληνικά Γράμματα
(1987) Doise, Willem, Η κοινωνική ανάπτυξη της νοημοσύνης, Εκδόσεις Πατάκη
 
Λοιποί τίτλοι
(2003) Chomsky, Noam, 1928-, Πειρατές και αυτοκράτορες, Παρατηρητής [επιμέλεια]
(2001) Smith, Neil, Νόαμ Τσόμσκι, Παρατηρητής [επιμέλεια]
(1997) Rai, Milan, Ο Τσόμσκυ για την πολιτική, Στάχυ [επιμέλεια]