Βλάχος, Γεώργιος Κ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1995) Η δημοκρατική κοινωνία και ο πολίτης, Εκδόσεις Παπαζήση
(1994) L' idée d' homme libre dans la république des Athéniens, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1992) Η ιδέα του ελεύθερου ανθρώπου στη δημοκρατία των Αθηναίων, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1985) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κοινοβουλευτισμός στο πολίτευμα της 5ης γαλλικής δημοκρατίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1985) Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
(1979) Κοινωνιολογία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Εκδόσεις Παπαζήση
(1977) Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση
(1976) Πολιτική ψυχολογία, Εκδόσεις Παπαζήση
(1975) Εισαγωγή στην ιστορία της πολιτικής σκέψεως, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2000) Κράτος, νόμος, διοίκηση, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2000) Τα δικαιώματα του ανθρώπου, Ευθύνη
(1986) Οδοιπορία του Γιώργου Θεοτοκά, Ευθύνη
(1982) Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο, Ευθύνη
(1982) Σικελιανός. Η συνάντηση των Δελφών, Ευθύνη
 
Μεταφράσεις
(1978) Mossé, Claude, Το τέλος της αθηναϊκής δημοκρατίας, Εκδόσεις Παπαζήση [μετάφραση, επιμέλεια]
 
Λοιποί τίτλοι
(1979) Dahl, Robert A., Σύγχρονη πολιτική ανάλυση, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια]