Κόνσολα, Ντόρα Ν. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1995) Η διεθνής προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, Εκδόσεις Παπαζήση
(1990) Πολιτιστική δραστηριότητα και κρατική πολιτική στην Ελλάδα, Ιδιωτική Έκδοση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών