Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ. 

Ο Κωνσταντίνος Γ. Δρακάτος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2009) Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, Εκδόσεις Παπαζήση
(2004) Ο στόχος της αναδιαρθρώσεως, Εκδόσεις Παπαζήση
(2000) Προβλήματα συγκλίσεως, Εκδόσεις Παπαζήση
(1997) Ο μεγάλος κύκλος της ελληνικής οικονομίας 1945-1995, Εκδόσεις Παπαζήση
(1996) Η ελληνική οικονομία προς σταθεροποίηση, Εκδόσεις Παπαζήση
(1993) Περιγραφική οικονομική στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση
(1992) Δυσχέρειες εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, Εκδόσεις Παπαζήση
(1984) Ασκήσεις στατιστικής, Εκδόσεις Παπαζήση
(1984) Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση
(1982) Πολιτική στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
(1981) Μέθοδοι και προβλήματα προγραμματισμού, Εκδόσεις Παπαζήση