Ευγενίδου, Δέσποινα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2003) Κάστρα Μακεδονίας και Θράκης, Αδάμ - Πέργαμος
(1996) Το ταξίδι του Ανδρόνικου, Οδυσσέας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Coins in the Ancient Greek World, Υπουργείο Πολιτισμού. Νομισματικό Μουσείο
(2011) Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Υπουργείο Πολιτισμού. Νομισματικό Μουσείο
(2008) Μουσεία σε μνημεία, Υπουργείο Πολιτισμού. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
(2005) Το Βυζάντιο ως οικουμένη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
(2004) Μονεμβασία, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων [επιμέλεια, κείμενα]
(2000) Die Prespen Monumente, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(2000) Les monuments des lacs Prespes, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(2000) The Monuments of Prespes, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(2000) Τα μνημεία των Πρεσπών, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(1997) Byzantine and Post-Byzantine Monuments of Thessaloniki, Ρέκος
(1997) Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, Ρέκος
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Συλλογικό έργο, Μύθος και νόμισμα, Alpha Bank [επιμέλεια]
(2009) Συλλογικό έργο, How Much Does it Cost... Our Daily Bread from Ancient to Modern Times, Υπουργείο Πολιτισμού. Νομισματικό Μουσείο [επιμέλεια]