Φιλίνης, Κ. 
Μεταφράσεις
(2003) Marx, Karl, 1818-1883, Η γερμανική ιδεολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, μετάφραση]
(1989) Marx, Karl, 1818-1883, Η γερμανική ιδεολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός