Παρασκευάς, Τζων 
Λοιποί τίτλοι
Ευαγγελίδη, Αγάπη, Άσανας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [φωτογράφιση]