Μαρούλης, Άρης 
Μεταφράσεις
(1997) Schmidt, Helmut, 1918-2015, Η Γερμανία μετά τον ψυχρό πόλεμο και η Ευρώπη, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης