Πάλλη - Πετραλιά, Φανή 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Σαράντα χρόνια τώρα, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2014) Σαράντα χρόνια τώρα, Εκδόσεις Καστανιώτη
(1997) Η άτεκνη χώρα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης

Κριτικογραφία
«Εις τας γυναίκας ως και τους ποιητάς...» [Μαριάνθη Μπέλλα, Η Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1921-1923)], "Εφημερίδα των Συντακτών", 30.3.2019