Γρηγορέα, Έλενα 
Μεταφράσεις
(2018) Γιώργος Κουμεντάκης, Μαντινάδα για πιάνο, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2018) Νίκος Σκαλκώτας, Σουίτα για βιολί και μικρή ορχήστρα: Μεταγραφή για βιολί και πιάνο, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2018) Νίκος Σκαλκώτας, Σουίτα για βιολί και μικρή ορχήστρα: Παρτιτούρα ορχήστρας, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2015) Ρένα Κυριακού, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 18, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2014) Ανέστης Λογοθέτης, Σουΐτα, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2014) Τάκης Καλογερόπουλος, Ηπειρώτικο Χρονικό, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2013) Άλκης Μπαλτάς, Μικρή σουίτα, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2013) Χαρίλαος Περπέσας, Συμφωνία του Χριστού, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2011) Ανέστης Λογοθέτης, Klagelieder/Μοιρολόγια, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2011) Ανέστης Λογοθέτης, Permutationen/Αντιμεταθέσεις, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2011) Δημήτρης Μητρόπουλος, Un morceau de concert, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2011) Παύλος Καρρέρ, Ο γερο-Δήμος, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(2010) Δημήτρης Μητρόπουλος, Ταφή, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής
(1999) Λεωτσάκος, Γιώργος, Λύχνος υπό τον μόδιον, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης