Ζωγραφάκης, Γεώργιος Κ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2003) Για τον Χριστιανόπουλο, Αιγαίον
 
Μεταφράσεις
(2014) Βέδες, Δωδώνη [επιμέλεια, μετάφραση]
(2014) Μπαγκαβάτ Γκίτα το θείο τραγούδι, Δωδώνη [φωτογράφιση, μετάφραση]
(1990) Naudon, Paul, Ο ελευθεροτεκτονισμός, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
(1978) Βέδες, Δωδώνη [επιμέλεια, μετάφραση]
 
Λοιποί τίτλοι
(1999) Ελιγιά, Γιωσέφ, Ποίηση, Δωδώνη [επιμέλεια]
(1983) Μπαγκαβάτ Γκίτα το θείο τραγούδι, Δωδώνη [επιμέλεια]
(1965) Άσμα ασμάτων, Μπαρμπουνάκης Μανώλης [επιμέλεια]