Γεωργαντάς, Μάνθος 
Λοιποί τίτλοι
(1988) Φωτιάδης, Δημήτρης Α., Κανάρης, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. [επιμέλεια]
(1988) Φωτιάδης, Δημήτρης Α., Όθωνας, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. [επιμέλεια]
(1988) Φωτιάδης, Δημήτρης Α., Όθωνας, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. [επιμέλεια]
(1987) Φωτιάδης, Δημήτρης Α., Μεσολόγγι, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. [επιμέλεια]