Μάρζελος, Γιώργος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1985) Ασφυξία ομβρίων, Όμβρος