Καψάσκη, Αντρέα Γκαμπριέλα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2000) Αυτή η γρήγορη φθορά της σάρκας, Όμβρος