Κότιος, Άγγελος Χ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2004) Παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου και διεθνής εμπορική πολιτική στον 21ο αιώνα, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Τιμητικός τόμος για τον Ευστάθιο Ν. Τσοτσορό, Διόνικος
(2017) Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Unibooks
(2012) Διεθνείς οικονομικές κρίσεις, Rosili
(2012) Διεθνής πολιτική οικονομία, Εκδόσεις Παπαζήση
(2010) Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Σταμούλη Α.Ε.
(2008) Η μεσογειακή γεωργία στη δίνη της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Παπαζήση
(1983) Η μεσογειακή πολιτική της ΕΟΚ, Κυριακίδη Αφοί
 
Λοιποί τίτλοι
(2003) International and Monetary Aspects of Transition in Southeastern Europe, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας [επιμέλεια]
(2002) Restructuring and Development in Southeastern Europe, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας [επιμέλεια]