Παπαδόπουλος, Άνθιμος Α. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1997) Ιστορική γραμματική της ποντικής διαλέκτου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
(1961) Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
(1958) Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών