Ραμού - Χαψιάδη, Άννα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1994) Σωτήρες της Ελλάδος. Ναυκράτορες, Καρδαμίτσα
(1982) Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική, Καρδαμίτσα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Ιστορίες πολέμου στην νοτιοανατολική Ευρώπη: Μια προσέγγιση στη διαχρονία, Ηρόδοτος [εισήγηση]
(2010) Ελληνική Ιστορία: κλασικοί χρόνοι, Η Καθημερινή
(2007) Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω, Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο
(2007) Ελληνική ιστορία, Εκδοτική Αθηνών
(2007) Η συμβολή της αρχαίας Σπάρτης στην πολιτική σκέψη και πρακτική, Αλεξάνδρεια [εισήγηση]
(1994) Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
 
Μεταφράσεις
(2008) Συλλογικό έργο, Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων