Τατάκη, Ρούλη 
Μεταφράσεις
(1998) Bury, John B., Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, Καρδαμίτσα
(1975) Bury, John B., Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, Καρδαμίτσα