Κόλιας, Ταξιάρχης Γ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1998) Απ' των κάστρων τις Χρυσόπορτες, Καλειδοσκόπιο
(1994) Η θέση του στρατιωτικού στη βυζαντινή κοινωνία, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν
(1993) Νικηφόρος Β Φωκάς 963-969, Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Βυζάντιο, Ιστορία και πολιτισμός: Ερευνητικά πορίσματα, Ηρόδοτος
(2011) Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών [επιμέλεια, εισήγηση]
(2010) Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος ς΄ του Σοφού, Κανάκη [κείμενα, επιμέλεια]
(2008) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 1958-2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
(2008) Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
 
Λοιποί τίτλοι
(2008) Krsmanović, Bojana, The Byzantine Province in Change, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών [επιμέλεια]
(2005) Συλλογικό έργο, Ναυμαχικά, Κανάκη [επιμέλεια σειράς]
(1995) Hunger, Herbert, Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου, Καρδαμίτσα [επιμέλεια]