Παπαγεωργίου, Ευάγγελος Γ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Από τη σύλληψη στον παιδικό σταθμό, Απόπειρα
(2005) Εξαρτήσεις στη ζωή μας, Παρισιάνου Α.Ε.
Εξαρτήσεις στη ζωή μας, Παρισιάνου Μαρία Γρ.
Νευρολογία, Ιδιωτική Έκδοση
Ψυχολογία ασθενών, Παρισιάνου Μαρία Γρ.