Δημητρακόπουλος, Γιάννης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1996) Is Gregory Palamas an existentialist?, Παρουσία
(1996) Φιλοσοφία και πίστη, Παρουσία
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2000) Εισαγωγή στο δίκαιο και στους πολιτικούς θεσμούς Β΄ ενιαίου λυκείου, Ελληνικά Γράμματα
 
Μεταφράσεις
(2015) Kenny, Anthony, Θωμάς Ακυινάτης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
(2000) Vegetti, Mario, Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας, Τραυλός
(1989) Hobbes, Thomas, 1588-1679, Λεβιάθαν, Γνώση
 
Λοιποί τίτλοι
(1988) Τηλεόραση και επικοινωνία, Παρατηρητής [επιμέλεια]