Μαρίνος, Αναστάσιος Ν. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Πολιτική και δίκαιον, Ηρόδοτος
(2015) Σύμμεικτα, Νομική Βιβλιοθήκη
(2004) Τα βασικά της θρησκευτικής ελευθερίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2003) Το διαδίκτυο στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2000) Εκκλησία και δίκαιον, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(1997) Η ανακήρυξη των Μετεώρων σε χώρο ιερό, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις
(1996) Τα βασικά του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Βαρβάκειος πρότυπος σχολή, Κάκτος
(2007) Ομιλίες 2003-2005, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία [εισήγηση]
(2006) Η Μεγάλη Ευρώπη και η θέση της Ορθοδοξίας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
(2006) Θρησκευτική παιδεία και σύγχρονη κοινωνία, Εν πλω [εισήγηση]