Κεχαγιά - Λυπουρλή, Αγλαΐα



 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2006) Φυτώρια λογοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης [εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(1996) Συλλογικό έργο, Η μεσοπολεμική πεζογραφία, Σοκόλη [επιμέλεια]