Αραπόπουλος, Κ. 
Μεταφράσεις
(1975) Ηρόδοτος, Ιστορία 1, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Ηρόδοτος, Ιστορία 2, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Ηρόδοτος, Ιστορία 3, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Αισχίνης, Λόγοι, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Ισοκράτης, Λόγοι 1, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Ισοκράτης, Λόγοι 2, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Δημοσθένης, Λόγοι 2, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Δημοσθένης, Λόγοι 3, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Ισοκράτης, Λόγοι 3, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Δημοσθένης, Λόγοι 4, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Δημοσθένης, Λόγοι 5, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
Δημοσθένης, Λόγοι, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
Δημοσθένης, Λόγοι, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος